Kopstukken bij de start van het Rijksgesticht

Kopstukken bij de start van het Rijksgesticht

J.M. Reitsema (1873 -1929)

Geneesheer-directeur van 21-3-1917 tot 26-4-1929 (overleden). Toen Reitsema de leiding van het nieuwe Rijksgesticht op zich nam, kon hij gebruik maken van een langdurige ervaring. Sedert 1907 was hij als 1e geneesheer verbonden aan het RKG te Medemblik. Zelf karakteriseerde hij zijn betrekking als “gestichtsburgermeester”, naar aanleiding van de vele en uiteenlopende niet-medische beslommeringen. Hij was een zeer bescheiden man met veelzijdige bekwaamheden, interessen en liefhebberijen. Met betrekking tot wetenschappelijk werk had het anatomisch laboratoriumwerk zijn belangstelling. Hij werd begraven op de begraafplaats van de inrichting.

Dr TH. W. Polet (1856 – 1939)

Geneesheer-directeur van 28-9-1929 tot 17-7-1939 (overleden). In 1918 werd dhr benoemd bij RKG te Woensel (huidige GGzE) als afdelingsgeneesheer en in 1929 volgde hij Reitsema, na diens overlijden, op. Polet zag kans de inrichting nader bij de ingezetenen van Eindhoven te brengen o.a. door de opening van een psychiatrische polikliniek. Dr Poletlaan is opgenomen in het stratenregister van Nederland en deze loopt over het Landgoed van de Grote Beek. Op 17 juli 1939 werd hij begraven op de begraafplaats van het gesticht

Dr Anna Schoondermark (1884 – 1938)

Geneesheer van 15-12-1917 tot 3-9-1938 en waarnemend geneesheer-directeur vanaf 1932. Zij werd begraven op de begraafplaats van de inrichting. Zie jaartal ….Anna Schoondermark