GGzE ziet de bescherming van persoonsgegevens als een randvoorwaarde voor het bieden van de beste mensgerichte zorg. Bezoekers van onze website kunnen erop vertrouwen dat we persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant verwerken.

We vragen alleen om persoonsgegevens waar dat nodig is om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, voor het bijhouden van statistieken van het gebruik van de website en om te kunnen voldoen aan wettelijke voorschriften.

GGzE is verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van jouw persoonsgegevens. Op deze pagina lees je precies hoe we dat doen, wat we van je willen weten en waarvoor we die gegevens gebruiken.

Contact
https://100.ggze.nl
Postbus 909
5600 AX Eindhoven
(040) 297 02 85

De Functionaris Gegevensbescherming van GGzE is te bereiken via fg@ggze.nl.

Persoonsgegevens die we verwerken
Als je onze website gebruikt verzamelen we de volgende gegevens:

  • Gegevens over activiteiten op onze website
    We houden bij welke pagina’s bezocht worden en, in sommige gevallen, op welke links geklikt wordt. We doen dat zo dat deze gegevens niet te herleiden zijn tot individuele bezoekers. We slaan bijvoorbeeld geen IP-nummers op.
  • Internetbrowser en apparaat-type
    We houden bij welke internetbrowser en welk apparaat bezoekers van onze website gebruiken. Ook hier zorgen we ervoor dat deze gegevens niet te herleiden zijn tot individuele bezoekers.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
We verwerken op deze website geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
We willen jou met onze websites graag zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom verzamelen we statistieken over het gebruik van de website. Die leren ons welke informatie interessant gevonden wordt en welke juist niet. En we kunnen zien of bezoekers makkelijk hun weg kunnen vinden in de website. Hiervoor gebruiken we alleen ‘geaggregeerde’ gegevens, dus geen individuele gegevens die direct naar jou te herleiden zijn.

Websitebezoekers jonger dan 16 jaar
GGzE heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden je als ouder dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van je kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Op de website Veilig internetten.nl vind je nuttige informatie over omgaan met kinderen online.

Geen geautomatiseerde besluitvorming
GGzE neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor jou of andere personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Caffeine Dealers) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
GGzE bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij hanteren de volgende bewaartermijn:

  • De gegevens over je activiteiten op de website, internetbrowser en apparaat-type bewaren we 14 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden
GGzE verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. GGzE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies
GGzE gebruikt op deze website alleen zogenaamde technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door GGzE en heb je het recht op ‘gegevensoverdraagbaarheid’. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben opgeslagen in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je via deze website verstrekte persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens bij ons indienen via het formulier vraag/verzoek persoonsgegevens.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, zullen wij je vervolgens vragen je te legitimeren. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens heel serieus en nemen passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

GGzE heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Wij gebruiken beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall, op alle servers die we gebruiken en op alle computers waarmee we gegevens op de servers opvragen en aanpassen.
  • TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als je aanwijzingen hebt van misbruik, vul dan het klachtenformulier in.

Veranderingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties in deze privacyverklaring aan te brengen op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.